REKLAMAČNÝ PROTOKOL:               číslo protokolu :...................:

PREDAJCA: Ján Zbiňovský - ALFA so sídlom Na Karlove 4824 /33 , 974 01  Banská Bystrica

IČO: 41382293, DPH: SK104935613, tel: 0948 057 860  info@superkolesa.sk

KUPUJÚCI:

MENO:

 

ADRESA:

 

TEL:

email:

 

PODROBNOSTI O TOVARE: ( názov, počet kusov, číslo dokladu, objednávacie číslo )

 

 

 

 

MONTÁŽ VYKONAL: ( v prípade že tovar bolo potrebné odborne namontovať, kto a dátum )

 

 

TOVAR BOL NAMONTOVANÝ NA:  ( vozidlo, rok výroby, objem a výkon motora, počet naj. km )

 

 

POPIS ZÁVADY: ( stručný opis závady, schéma, umiestnenie ... )

 

 

 

 

Prílohy: Vyjadrenie servisu ( montážnika ) ,  kópia faktúry reklamovaného tovaru, a iné

 

 

 

V :.................................................:   dňa :.............................: 

podpis:..........................................: