Zális - ET

ET – zális (z nem. Einpresstiefe, v angličtine offset). Technicky povedané, ET je vzdialenosť v mm medzi myslenou rovinou prechádzajúcou stredom disku (na obrázku označená ako os disku) a dosadacou plochou disku (plocha disku, ktorá sa prikladá na náboj).

Pri bežných osobných automobiloch býva ET kladné číslo, pohybujúce sa v rozpätí približne 15 až 55 mm. U niektorých automobilov však ET môže byť nulové alebo dokonca aj záporné.

Hodnota ET  býva uvedená v technickom preukaze. Nnemusí však byť označená písmenami ET. V  technickom preukaze môžete mať napísané napr. 5Jx14 35 – číslo 35 je Vaše ET. 

Hliníkové disky sa nevyrábajú pre každý model automobilu ako je tomu u plechových diskov, preto sa nemusíte báť, ak Váš vytipovaný hliníkový disk nemá rovnaké ET ako máte uvedené v technickom preukaze. ET je pri týchto diskoch volené výrobcami tak, aby vyhovovali viacerým modelom áut, môže sa teda líšiť od hodnôt v TP, ale len v určitej tolerancii.

Každý z diskov, ktorý kúpite v SuperKolesa.sk má EU homologáciu, certifikáty v ktorých je presne stanovené, pre ktoré typy automobilov sa daný disk môže použiť.    

Vizuálne popísanie ET a rozdielu medzi  ET 48 a ET 28

Stačí si zapamätať nasledovné. Čím je  ET väčšie, tým je koleso viac skryté pod blatníkom, čím je menšie, tým je menej skryté. V tomto prípade je rozdiel 20mm čo je 2cm a disk s ET 28 bude o 2cm von oproti disku s ET 48mm.

ET - zális